fredag 10. februar 2017

10 år uten deg.

10 years a go......

Jeg husker denne dagen så utrolig godt. 
Det er merkelig hvordan ting ikke slipper taket, jeg husker  jeg løper, fra Åsenveien til Kolleveien,.
Den tunge snøen å damen med hunden.... 
Det er gått 10 år siden denne dagen.
Jeg har ett bra liv i dag, men jeg mangler en bit av meg selv. 
En bit jeg tenker på å savner hver eneste dag.
Tanken er enten fylt med glede eller sorg, de sier att årene går å den leger alle sår? 
Jeg vet ikke om jeg er enig, men sorgen blir lettere å leve med å minnene består <3

Det var den første mors dagen, å for meg, den siste fars dagen..
Casper var lagt, telefonen ringte, beskjeden kom.
 - Lang historie kort, jeg hadde ingen pappa lengre,
Det var meg, meg mot hele verden.
I ettertid har jeg sett hvor kort det er mellom sort og glede, glede og sorg.


Takk for att du lærte meg å sykle å stå på ski, takk for alle muligheter med hytteliv og empati.
Til tross dine utfordringer er du husket som en mann med omsorg og glede.Jeg har i allefall gjort mitt valg, jeg vil ut å hjelpe de andre, jeg vil ut fra det som er tabu.
Som så mye annet orker jeg ikke å tenke på hva alle andre tenker om meg å mitt, fordommer er noen vi har så alt for mye av.En mann,en pappa en bestefar som aldri vil bli glemt.            Takk til min kjære Magnus som ved min
                                                                                                   side står, dag ut å dag inn, du forstår <3

Selvmord i Norge

  • Rundt 60 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører derfor mange tapte leveår i befolkningen Selvmord blant barn under 15 år er ytterst sjeldent.
  • Fra slutten av 1960-årene til slutten av 1980-årene ble selvmordsraten fordoblet hos både menn og kvinner, til 24 per 100.000 hos menn og 9 per 100.000 hos kvinner.
  • I perioden 1991–2005 falt forekomsten av selvmord blant menn jevnt, for deretter å flate ut. I 2009 var det en økning i antall selvmord blant menn, men ikke i 2010. Forekomsten av selvmord blant kvinner har vært konstant de siste 20 årene.
  • Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer. For eksempel kan man spekulere på om økningen i 2009 for menn kan henge sammen med finanskrisen. De indre faktorene dekker alt fra alvorlig psykisk lidelse til personlig sårbarhet som lav selvfølelse og frykt for tap av anseelse.
  • Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4.000 og 6.000 selvmordsforsøk årlig. Det er vanlig å anta at det er om lag10 selvmordsforsøk for hvert selvmord.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet
                                     

Mye er glemt, men det er noe jeg vet

Det beste du ga meg var din kjærlighet
Du ble så tidlig borte, veien har vært lang
Du lever likevell, som en sårhet i min sang.


Vi vet aldri hva som skjer neste dag.
Live your life like it's your last.
-M

2 kommentarer: